Hradební č. p. 60, mansardová střecha

Hradební č. p. 60, mansardová střecha

.