Český Krumlov - Předmostí u Horní brány, olej z 1. polovina 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Český Krumlov - Předmostí u Horní brány, olej z 1. polovina 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

.