Zámek Český Krumlov, ostatky sv. Kalixta v zámecké kapli sv. Jiří, otevřený relikviář

Zámek Český Krumlov, ostatky sv. Kalixta v zámecké kapli sv. Jiří, otevřený relikviář

.