Lazebnický-Brücke (Baderbrücke) in Český Krumlov, Plastik des hl. Johann von Nepomuk

Lazebnický-Brücke (Baderbrücke) in Český Krumlov, Plastik des hl. Johann von Nepomuk

.