Mistr vyšebrodského oltáře, Ukřižování vyšebrodské, kolem roku 1380

Mistr vyšebrodského oltáře, Ukřižování vyšebrodské, kolem roku 1380

.