Pohled do expozice pravěku, který přibližuje archeologické naleziště ze starší doby kamenné v Dobrkovicích, Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově

Pohled do expozice pravěku, který přibližuje archeologické naleziště ze starší doby kamenné v Dobrkovicích, Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově

.