Dobrkovická jeskyně, nález, zub mamuta, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov

Dobrkovická jeskyně, nález, zub mamuta, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov

.