Okolí Boletic, zlomky pravěkého cedníku a střep z raně středověkého tuhového hrnce, výzkumy K. Brdlika, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

Okolí Boletic, zlomky pravěkého cedníku a střep z raně středověkého tuhového hrnce, výzkumy K. Brdlika, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově

.