Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení porážky dobytka

Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení porážky dobytka

.