Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení péče o domácí zvířectvo

Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení péče o domácí zvířectvo

.