Petr Antonín Anneis (?), Český Krumlov pod ochranou svatých patronů, Antependium z kaple Bolestné Matky Boží na Křížové hoře, Český Krumlov, kolem roku 1700 (1727 - 1728 ?), olejomalba na plátně, stav před restaurováním

Petr Antonín Anneis (?), Český Krumlov pod ochranou svatých patronů, Antependium z kaple Bolestné Matky Boží na Křížové hoře, Český Krumlov, kolem roku 1700 (1727 - 1728 ?), olejomalba na plátně, stav před restaurováním

.