Náměstí Svornosti č. p. 1, Eggenberský znak na čelní fasádě

Náměstí Svornosti č. p. 1, Eggenberský znak na čelní fasádě

.