Náměstí Svornosti č. p. 1, Schwarzenberský znak na čelní fasádě

Náměstí Svornosti č. p. 1, Schwarzenberský znak na čelní fasádě

.