Kájov, poutní kostel, vyřezávaný oltář s plastikami apoštolů a Panny Marie, foto: Libor Sváček

Kájov, poutní kostel, vyřezávaný oltář s plastikami apoštolů a Panny Marie, foto: Libor Sváček

.