Kájov, Wallfahrtskirche, Presbyterium mit dem Hauptaltar, foto: Libor Sváček

Kájov, Wallfahrtskirche, Presbyterium mit dem Hauptaltar, foto:  Libor Sváček

.