Kájov, poutní kostel, presbytář s hlavním oltářem, foto: Libor Sváček

Kájov, poutní kostel, presbytář s hlavním oltářem, foto: Libor Sváček

.