Kájov, poutní kostel, detail hlavního oltáře, plastika Panny Marie s Ježíškem, foto: Libor Sváček

Kájov, poutní kostel, detail hlavního oltáře, plastika Panny Marie s Ježíškem, foto: Libor Sváček

.