Soukenická čp. 43, navrh barevného členění na základě sondážních nálezů z poč. 20. stol., zdroj: Arteco B. M. s.r.o., autor: F. Kápar, 1993

Soukenická čp. 43, navrh barevného členění na základě sondážních nálezů z poč. 20. stol., zdroj: Arteco B. M. s.r.o., autor: F. Kápar, 1993

.