Široká čp. 80, ikonografie, ČK od jihozápadu, na výřezu jsou patrné dvě zvalbené střechy mlýnské budovy , zdroj: StOA Třeboň, pob. ČK, autor: G.A. Horner, 1743

Široká čp. 80, ikonografie, ČK od jihozápadu, na výřezu jsou patrné dvě zvalbené střechy mlýnské budovy , zdroj: StOA Třeboň, pob. ČK, autor: G.A. Horner, 1743

.