Radniční čp. 26 barevné členění fasády po 2. pol. 19. stol na základě sondážních nálezů, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2001

Radniční čp. 26 barevné členění fasády po 2. pol. 19. stol na základě sondážních nálezů, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2001

.