Latrán čp. 67, jižní křídlo konventu - severní fasáda, 2. pol. 19. stol. na základě sondážních nálezů, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J.Novotný, P. Lengál, 2002

Latrán čp. 67, jižní křídlo konventu - severní fasáda, 2. pol. 19. stol. na základě sondážních nálezů, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J.Novotný, P. Lengál, 2002

.