Latrán čp. 84, detail stratigrafie barevných nátěrů od barokního období do 20. stol. na přechodu korunní římsy a základní plochy, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, 1998

Latrán čp. 84, detail stratigrafie barevných nátěrů od barokního období do 20. stol. na přechodu korunní římsy a základní plochy, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, 1998

.