Kájovská 56, 176, severní průčelí, přelom 19. a 20. stol. na základě sondážních nálezů, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, P. Lengál, 2003

Kájovská 56, 176, severní průčelí, přelom 19. a 20. stol. na základě sondážních nálezů, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, P. Lengál, 2003

.