Dlouhá čp. 31, detail částečně odkryté malované barokní okenní šambrány, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2002

Dlouhá čp. 31, detail částečně odkryté malované barokní okenní šambrány, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2002

.