KKK

Kvítkův Dvůr

Lokace:
Kvítkův Dvůr se nachází ve vzdálenosti asi 1 km od zámku Český Krumlov západním směrem.

Kvítkův Dvůr, hospodářské stavby u vjezdu do areálu

Původ názvu:
Název je převzatý z osobního jména Kvítek, Kvietek, jednalo se tedy o dvůr, patřící Kvítkovi.

..

Historie obyvatel objektu:
Tento původně soukromý dvůr byl podle svého majitele nazýván Dvorem Pidíkovým. Později se stal panským dvorem a během husitských válečných konfliktů měl být roku 1423 jakožto panský dvůr vypálen. Po roce 1500, kdy byl u Českého Krumlova zřízen Nový Dvůr, byl dvůr Pidíkův označován jako dvůr starý. Když se roku 1750 stala jeho majitelkou Terezie ze Schwarzenberku, rozená z Lichtensteinu, bylo jeho východní křídlo upraveno jako zámeček, který malíř František Jakub Prokyš vyzdobil freskami s výjevy ze zemědělského života. Od té doby byl jmenován též dvorem Favoritním.

Současné využití:
V současné době je objekt v soukromém vlastnictví a jeho součástí jsou pronajaté stáje jezdeckých koní.
Kvítkův Dvůr, hospodářské stavby u vjezdu do areálu

(mh)