KKK

Farní kostel svatého Filipa a Jakuba v Přední Výtoni

Obnovený kostel v Přední Výtoni, foto: Lubor Mrázek Původní kostel poustevníků řádu pavlánů, založený Janem a Petrem z Rožmberka, se stal farním kostelem až v roce 1785. Prvním farářem zde byl D. Schmidt. Kostel byl v době husitských válek poničen a vypálen. V roce 1592, kdy byl klášter i kostel již delší dobu opuštěn, duchovní správu převzal cisterciácký klášter Vyšší Brod. Dílo zkázy dokončila švédská vojska. Farní pamětnice byla vedena od roku 1786.

V letech 1883 až 1886 byl kostel důkladně obnoven, kostelní loď znovu zaklenuta, kostel i věž byly opatřeny novými střechami a současně bylo instalováno nové vnitřní vybavení. Kostel, a zejména jeho inventář, byl zcela zničen komunisty. Znovu vysvěcen byl 17. června 1995.

Farní kostel svatého Filipa a Jakuba je pozdně gotická kamenná stavba. Loď má čtyři pole, k nimž přiléhá kněžiště. Z jihozápadního průčelí vystupuje věž a k jihovýchodní straně kněžiště je přistavěna sakristie. Stavbu podepírá devět opěráků. Věž je hranolová, třípatrová, zakončená helmicí. Z vnitřního vybavení se zachovala žulová pokladnička z 16. století.

Obnovený kostel v Přední Výtoni, detail vstupu s pětilistou rožmberskou růží, foto: Lubor Mrázek Poutními místy Frymburčanů byly kaple Vysoká muka (Hohe Marter) u Frymburka a kostel v Přední Výtoni (Herauffl), zdroj: Böhmerwaldheimat, Fanny Greipl, 1990, ISBN - 3 - 9802353 - 1 - 9

V době vikariátu Vyšší Brod byla Přední Výtoň nejmenší farností. V samotné Přední Výtoni bylo 20 domů a žilo 225 katolíků. K farnosti patřil pouze Hejrov s 60 domy a 499 obyvateli hlásícími se k římskokatolické církvi. V roce 1870 bylo v celé farnosti jen 80 domů, v nichž žilo 724 katolíků.

(fs)

Další informace:
Historie regionu Vyšebrodsko
Přední Výtoň
Církevní objekty v regionu Český Krumlov
Farní kostel svatého Michaela v Horním Dvořišti
Farní kostel svatého Bartoloměje ve Vyšším Brodě
Pavláni a poutě v Přední Výtoni
Poustevníci eremité Přední Výtoň