KKK

Vítek z Prčice

(zemřel - 1194) šlechtic

Horní č.p. 159, Kaplanka, detail, kamenná rožmberská růže na arkýři Vítek I. z Prčice patřil mezi nejstarší českou šlechtu a byl zřejmě zakladatelem rodu Vítkovců, který vlastnil svá panství na jihu Čech. Působil ve službách českého krále Vladislava II. Podle staré rodové pověsti rozdělil svůj majetek mezi svých pět synů, a tak se rod Vítkovců rozdělil na pět větví - Rožmberky, pány z Krumlova, Jindřichova Hradce, Landštejna a Stráže. Ovšem podle jiné verze této erbovní pověsti se rod rozdělil na pány z Rožmberka, Jindřichova Hradce, Landštejna, Stráže a Sezimova Ústí. Obrazy zachycující tuto pověst můžeme vidět na zámcích v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci či Telči.

.. Kresba pečeti Vítka z Prčice s pětilistou růží na praporci a štítu zbrojnoše

(mj)