KKK

František Valentin Schmidt

(1863 - 1927) historik, pedagog, etnograf a archivář

František Valentýn Schmidt, fotografický portrét František Schmidt se narodil 5. ledna 1863 v Rožmitále na Šumavě. Studoval na německém gymnáziu v Českém Krumlově a po maturitě vstoupil roku 1883 do vyšebrodského kláštera. O čtyři roky později zde složil řádový slib, přijal řádové jméno Valentin a byl vysvěcen na kněze. Do října 1889 působil jako kaplan v Horním Dvořišti a v Hořicích na Šumavě. Poté studoval na německé univerzitě v Praze, kde v roce 1894 získal titul doktor filozofie. Takřka celý další život střídavě vyučoval na středních školách v Rakousku a v Čechách. Od září 1926 do své smrti bylarchivářem kláštera Vyšší Brod. Jako kaplan na cisterciácké faře v Hořicích na Šumavě se seznámil s myšlenkou na uvedení pašijových her a sám se velmi zasloužil o jejich popularizaci. V letech 1908 - 1910 vydal rozsáhlou dvoudílnou historickou práci týkající se Českého Krumlova (Urkundenbuch von Krummau). Zabýval se historií osídlení Šumavy, obchodními stezkami, církevními i hospodářskými dějinami.

(pj)