KKK

Eleonora ze Schwarzenberku

(1812 - 1873) rozená z Lichtenštejna, šlechtična

Eleonora se v roce 1830 provdala za Jana Adolfa II. ze Schwarzenberku. Její pobyt na zámku v Českém Krumlově dodnes připomíná apartmá kněžny Eleonory ze Schwarzenberku, které je dne součástí II. prohlídkové trasy zámku. Spolu s manželem podnikla několik cest do Anglie, kde ji upoutala tradiční gotická sídla anglické šlechty. Proto se rozhodla ve 40. letech 19. století novogoticky přestavět barokní zámek Hluboká, který měl být novým reprezentačním a rezidenčním sídlem rodu. Tato činorodá žena osobně spolupracovala na rekonstrukci hlubockého zámku, neboť z předloh a katalogů vybírala řešení jednotlivých architektonických prvků či zařizovala jednotlivé interiéry zámku. Zasloužila se také o stavbu nové rodové hrobky v Třeboni (1873) na břehu rybníka Svět.

Zámek Český Krumlov, kabinet kněžny Eleonory, foto: Libor Sváček

(mj)