KKK

Rooseveltova č. p. 52

Lokace:
Rooseveltova č. p. 52

Popis objektu:
Přízemní stavení s hladkým neslohovým průčelím a nepozoruhodnou dispozicí.

Rooseveltova č.p. 52, celek

Stavebně historický vývoj:
Rooseveltova č. p. 53